ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

 

  HOT NEWS!
ข่าวประจำวัน

    NEWS! ขณะนี้หลายจังหวัดในประเทศไทย ได้เกิด น้ำท่วมฉับพลันซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนัก
[รูปภาพ...]
     NEWS! มีนักสำรวจจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปสำรวจที่ขั้วโลก พบว่า ขณะนี้น้ำแข็งขั้วโลกมีการละลายมากขึ้น ส่งผลให้หมี
ไม่มีที่อยู่
[รูปภาพ...]


ปรากฏการณ์เรือนกระจก

    ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) การเพิ่มขึ้นของ ก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้น
[
อ่านต่อ...]
วิธีการแก้ปัญหา

     เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม ซึ่งอาจทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนเชื้อเพลิง หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เป็นต้น [อ่านต่อ...]

 ภาวะโลกร้อน
ปัญหาที่จะแก้ไขได้หรือไม่??

Website
www.google.co.th
www.yahoo.com
www.thairath.co.th
www.youtube.com
E-mail
www.hotmail.com
www.gmail.com
www.thaimail.comโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 โทร. 053-791353,
www.anubanck.ac.th