ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เขต4

เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ

 

ทษของยาเสพติด โทษเนื่องจากการเสพสิ่งเสพติดแบ่งออกได้ดังนี้


1. โทษต่อร่างกาย สิ่งเสพติดทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ทำให้สมองถูกทำลาย ความจำเสื่อม ดวงตาพร่ามั่ว น้ำหนักลด ร่างกายซูบผอม ตาแห้ง เหม่อลอย
ริมฝีปากเขียวคล้ำ เครียด เป็นต้น
2. โทษต่อผู้ใกล้ชิด ทำลายความหวังของพ่อแม่และทุกคนในครอบครัว ทำให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย
3. โทษต่อสังคม เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม สูญเสียแรงงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปราบปรามและการบำบัดรักษา
4. โทษต่อประเทศไทย ทำลายเศรษฐกิจของชาติ

 

> Next < Back < Back Menu

เว็บไซด์

เว็บโรงเรียน A.C.K

เว็บสตาร์นิวส์

เว็บข่าวต่างประเทศ

เว็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4