ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เขต4

เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ

 

 วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเสพติดมีดังต่อไปนี้


1. การป้องกันตนเอง ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ เลือกคบเพื่อนที่ไม่มั่วสมสิ่งเสพติด
2. การป้องกันในครอบครัว ต้องให้ความรักความเข้าใจ และอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด
3. การป้องกันในสถานศึกษา ควรให้ความรู้ซึ่งสิ่งเสพติด จัดนิทรรศการและการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด ไปศึกษาดูงาน ณ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
4. การป้องกันในชุมชน ควรจัดสถานที่ออกกำลังกาย และจัดกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด

 

> Next < Back < Back Menu

เว็บไซด์

เว็บโรงเรียน A.C.K

เว็บสตาร์นิวส์

เว็บข่าวต่างประเทศ

เว็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4